Bureau

Sybesma Management & Consultancy B.V. is een onafhankelijk bureau voor proces-, project-, programma- en interim management dat overheid en bedrijfsleven adviseert en ondersteunt bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken.

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !