Welkom

Sybesma Management & Consultancy B.V. is een onafhankelijk bureau voor interim project- en programmamanagement dat adviseert en ondersteunt bij ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken. Wij werken in opdracht van overheid en bedrijfsleven. Dat doen we betrokken, deskundig en gericht op een duurzaam resultaat. De kracht zit in de wisselwerking tussen inhoud, proces en realisatie. Maar vooral ook in de samenwerking met u als opdrachtgever. Want samenwerking is de sleutel tot succes!

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !