Netwerk

Afhankelijk van uw vraag opereert Sybesma Management & Consultancy B.V. zelfstandig of in samenwerking met andere bureaus en (interim) project- en procesmanagers.

Indien nodig kunnen wij putten uit een netwerk van professionals met een breed scala aan kennis en competenties. Denk daarbij onder andere aan expertise op het gebied van stedenbouw en landschapsinrichting, duurzaamheid en energie, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, vastgoed, archeologie, onderwijs en organisatieadvies.

Sybesma Management & Consultancy B.V. werkt onder anderen samen met De Lei Interim B.V. en Twynstra Gudde Interim Management.

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !