Netwerk

Afhankelijk van de opdracht opereert Sybesma Management & Consultancy zelfstandig of in samenwerking met andere bureaus en (interim) project- en procesmanagers.

Indien nodig kunnen wij putten uit een netwerk van professionals met een breed scala aan kennis en competenties. Denk daarbij onder andere aan expertise op het gebied van milieu, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, vastgoed, archeologie, onderwijs en organisatieadvies.