Werkvelden

Sybesma Management & Consultancy B.V. is zeer goed thuis in de verschillende werkvelden die voorkomen bij gebiedsontwikkeling en andere integrale ruimtelijke ontwikkelingsvraagstukken.

  • Woningbouw en uitleggebieden
  • Stedelijke vernieuwing en transformatieopgaven
  • Ontwikkeling stationsgebieden
  • Centrumontwikkeling en voorzieningen
  • Ontwikkeling of herstructurering van kantoor- en bedrijventerreinen
  • Campusontwikkeling
  • (Her-)inrichting openbare ruimte

Bent u geïnteresseerd? We stemmen de mogelijkheden graag persoonlijk met u af. U kunt ons bellen of mailen voor een vrijblijvende afspraak.

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !