Project- en procesmanagement

Als er behoefte is aan een nieuwe impuls of aan extra capaciteit om de vaart in uw projecten te houden of te brengen, dan kan Sybesma Management & Consultancy B.V. veel voor uw organisatie betekenen.

Met projectmanagement, waarbij we ons richten op de inhoudelijke beheersing van uw project en sturen op de aspecten geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit en risico’s. In alle fasen van het project kunnen we u hierbij van dienst zijn: bij de start, de planvorming, tijdens de uitvoering, bij de afronding en het beheer.

Of met procesmanagement, bijvoorbeeld wanneer het gewenste eindresultaat nog niet vast staat en nog niet duidelijk is hoe en met wie het project wordt gerealiseerd. Vanuit een integrale benadering richten we ons dan op de processen en partijen die nodig zijn om de doelen van het project te bereiken.

Sybesma Management & Consultancy B.V. schakelt tussen project en proces, met oog voor de belangen van alle betrokken partijen. Voor het beste resultaat werken wij het liefst bij u ‘in huis’: de samenwerking krijgt dan letterlijk een gezicht en het project blijft binnen uw organisatie verankerd.

Bent u geïnteresseerd? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt ons bellen of mailen voor een vrijblijvende afspraak.

Verbindt - geeft richting - maakt ruimte !